Muut vesistöt

Turajärvi

Turajärvi on melko iso järvi Eurajoen vesistössä. Turajärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on määritelty tyydyttäväksi viime luokittelussa. 

Vedessä on runsaasti fosforia, mutta pitoisuudet ovat laskeneet huippuvuosista. Typpeä on ollut vedessä kesäisin melko runsaasti ja talvisin hyvin runsaasti. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus kasvoi voimakkaasti 1990-luvulla, ja vaihtelu on ollut sen jälkeen suurta.

Veden happipitoisuus on kesäisin hyvä, mutta talvisin esiintyy hapen vajausta pintaveteen asti. Vesi on sameaa, ja humuspitoisuuden vaihtelut ovat suuria. Näkösyvyys on huonontunut pitkällä aikavälillä 1970-luvun tilanteeseen verrattuna ja ollut viime kesämittauksissa vain 0,4-1 m. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa 7,2-7,3 ja talvella selvästi alempi, joten vesi on ajoittain melko hapanta. (Lähde: Järviwiki)

Loukonen

Loukostenjärvi on 19,9 ha kokoinen matala järvi Euran ja Rauman rajalla. Järven keskisyvyys on 3 metriä ja suurin syvyys vain 3,1 m. Loukostenjärveen tulee vesiä sen valuma-alueelta, minkä koko on 1,9 km2. Maataloutta valuma-alueella ei juuri ole, vaan valuma-alueelta tulee vesiä ja kuormitusta mökeiltä, asutuksesta ja suo- ja metsäalueilta.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja