Toiminta-alue

Perustiedot toiminta-alueesta:

  • Valuma-alueen pinta-ala 719 km2
  • Peltoa 31 %
  • Suot ja soistumat 11 %
  • Metsiä 54 %
  • Eurajoen pituus 52 km
  • 11 koskea, joissa kolmessa voimalaitos ja yhdessä säännöstelypato

JOKIohjelman tominta-alue sijaitsee Euran, Säkylän ja Eurajoen kuntien sekä Rauman kaupungin alueella. Ohjelman toiminta-alueen päävesistö on Eurajoki, joka saa alkunsa Säkylän Pyhäjärvestä ja laskee Selkämereen Eurajoen edustalla Eurajoensalmessa. Eurajokeen laskevat merkittävimmät sivujoet ovat Köylypolvella jokeen yhtyvä Köyliönjoki ja Turajärvestä tuleva Juvajoki, joka yhtyy jokeen Eurajoen keskustassa. Eurajokeen laskee myös Ruonoja Eurassa. Alueen suurimmat järvet ovat Köyliönjärvi ja Turajärvi. Näiden lisäksi alueella on muutama pienempi järvi. Vesistöt ovat ekologisen luokituksen mukaan pääosin tyydyttävässä tilassa. Köyliönjärvi on rehevöitynyt ja välttävässä ekologisessa tilassa.

Alueen vesistöjä kuormittavat maa- ja metsätalous, jätevedet sekä turvetuotanto. Eurajoki toimii raakaveden lähteenä juomaveden valmistuksessa sekä teollisuuden käyttöön. Eurajoki on rakennettu joki ja siinä neljä on voimalaitospatoa. Kahteen patoon on rakennettu kalatie. Alueen vesistöt ovat merkittäviä paikallisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden virkistyskäyttökohteita.

JOKIohjelman toiminta-alue on Eurajoen vesistöalue, pois lukien Pyhäjärven valuma-alue, jossa toimii Pyhäjärven suojeluohjelma.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Seuraa Jokiohjelmaa