Eurajoki

• Pituus 52 km
• Keskivirtaama 11 kuutiometriä/s
• Peltoa 28%
• Metsää n. 70 %

Eurajoen vesistöalueen keskeinen järvi on Säkylän, Euran ja Pöytyän kuntien alueella sijaitseva Pyhäjärvi. Muita merkittäviä järviä ovat Köyliönjärvi ja Turajärvi. Pinta-alaltaan 1336 km2 suuruisen vesistöalueen pienet järvet ovat tyypillisesti matalia, ruskeavetisiä ja melko ravinteikkaita. Järvisyysprosentti on 13 %.

Eurajoki on 52 km pitkä ja saa alkunsa Pyhäjärven pohjoisosasta Euran Kauttualta. Se virtaa Euran ja Eurajoen kuntien halki laskien Selkämereen Eurajoen edustalla Eurajoensalmessa.

Eurajoessa on kaikkiaan 11 koskea, joista neljässä on vesivoimalaitos. Kauttuan voimalaitoksella säädellään Pyhäjärven pintaa, jonka vaikutus Eurajoen virtaamiin on merkittävä. Säännöstely tasaa virtaamia etenkin joen yläjuoksulla. Kuivina kausina joen alajuoksun virtaamiin vaikuttaa veden juoksutus Rauman kaupungin ja teollisuuden tarpeisiin, kun vettä juoksutetaan Kokemäenjoesta Köyliönjoen kautta Eurajokeen.

Joen merkittävin sivuhaara on pääuomaan Euran Kiukaisissa laskeva Köyliönjoki. Köyliönjoki on 25 km pitkä Köyliönjärven laskujoki, johon laskee myös Ilmiinjärven vedet. Joki virtaa lähes kokonaan peltojen keskellä. Joessa on luusuasta vajaan kahden kilometrin päässä pohjapato ja Tuiskulassa ja Harolassa vanhat myllypadot.

Eurajokeen laskevat lisäksi Turajärvestä lähtevä Juvajoki Eurajoella ja Ruonoja Eurassa.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Seuraa Jokiohjelmaa