Köyliönjoki

• Pituus 25 km
• Keskivirtaama 1,1 kuutiometriä/s

Köyliönjoki saa alkunsa Köyliönjärven luusuasta ja mutkittelee 25 kilometriä Ehtamon, Tuiskulan, Voitoisten ja Harolan kylien läpi Euran Köylypolvelle, jossa se purkaa vetensä Eurajokeen. Köyliönjärvestä tulevan veden lisäksi jokeen tulee vesiä pienistä pelto- ja metsäojista sekä Ilmiinjärvestä, jonka lasku-uoma Ilmiinoja liittyy Köyliönjokeen Voitoisten kylän kohdalla. Köyliönjärven luusuasta noin kahden kilometrin päässä on joen pohjassa Ehtamon pohjapato, joka säätelee myös Köyliönjärven vedenpintaa. Vanhat myllypadot sijaitsevat Tuiskulan myllyllä ja Harolankoskella.

Köyliönjoki mutkittelee vanhan kulttuurimaiseman läpi. Joen vanhaa meanderointia on nähtävissä edelleen esimerkiksi Tuiskulan kylän kohdalla, vaikka ihminen onkin historian kuluessa muuttanut ja suoristanut jokiuomaa voimakkaasti. Joessa kalastetaan, uidaan, melotaan ja jokivettä käytetään kasteluvetenä viljelyksillä. Joen virkistyskäyttö- ja maisema-arvot ovat tärkeitä alueen asukkaille.

Köyliönjoen valuma-alue on voimakkaasti viljeltyä ja varsinkin joen rantamaat ovat raivattu pelloiksi. Joen ekologinen tila on tyydyttävä, johtuen runsasravinteisesta Köyliönjärvestä tulevasta vedestä, maa- ja metsätaloudesta tulevasta hajakuormituksesta sekä haja-asutuksen jätevesistä tulevasta kuormituksesta.

Kuva: Marketta Härkälä

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja