Puhtaiden vesien puolesta.

JOKIohjelma

JOKIohjelman tavoitteena on edistää toiminta-alueen veden laadun turvaamista ja parantamista.

Ohjelman toimialueena on Säkylän Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet. Vapaaehtoisesti perustetun ohjelman ensimmäinen toimikausi alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2021.

Lue lisää ohjelmasta
  • Veden laadun parantaminen ja kuormituksen pienentäminen

  • Kalataloudellinen kehittäminen

  • Luontoarvojen turvaaminen

  • Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen

  • Tiedotus ja viestintä

  • Avustukset

  • Tutkimukset ja seurannat

Ajankohtaista

Instagram

Facebook

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Seuraa Jokiohjelmaa