Köyliönjärvi

  • Pinta-ala 12,5 km2
  • Keskisyvyys 3 m
  • Suurin syvyys 12,8 m

Köyliönjärvi kuuluu Eurajoen vesistöalueeseen. Se on matala järvi, jonka keskisyvyys on vain kolme metriä. Köyliönjärvi on vajoama-allas ja morfologialtaan se on jakautunut pohjois-eteläsuunnassa kahteen matalaan altaaseen. Järven keskellä kohoavat suurimmat saaret, Kirkkosaari ja Kaukosaari muodostavat harjuineen järvimaisemalle omaleimaisen ilmeen. Saaria on yhteensä viisi.

Köyliönjärven rannoilla on yhteensä kolme uimarantaa. Yttilän Ottasta löytyy myös vuokrasauna ja hyppytorni.

Köyliönjärveä ympäröivät tehokkaasti viljellyt peltoalueet ja järveen laskee yhteensä 26 ojaa, joista suurimpia ovat Ketelinoja ja järven pohjoispäästä laskeva Mustaoja. Köyliönjärvi purkaa vetensä Köyliönjokea pitkin Eurajokeen ja edelleen Selkämereen.

Vesienhoidon luokittelussa Köyliönjärvi on luokiteltu välttävään ekologiseen luokkaan. Se on tyypiltään runsasravinteinen ja runsaskalkkinen. Järven suurin ongelma on runsas ravinnekuormitus ja rehevöityminen.

Linnusto

Köyliönjärvi kuuluu kokonaisuudessaan kansainvälisesti tärkeisiin lintukohteisiin. Järven pohjois- ja keskiosien rantaluhdat ja ruovikkoalueet Vinnarista järven pohjoisosaan ja Kirkkosaaren itäreuna kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan. Eteläosa järvestä on merkittävä muutonaikainen ruokailu- ja levähdyspaikka.  Linnusto on monipuolinen ja lajirikas sisältäen useita pesiviä direktiivin lajeja. Alueella on havaittu yksi erityisesti suojeltava ja yksi uhanalainen laji sekä 19 lintudirektiivin liitteen 1 lajia. Luusuan alueelle on rakennettu lintutorni ja luusua onkin yksi edustavimmista lintukohteista järven alueella.

Köyliönjärven jäälle on jo yli kymmenen vuoden ajan aurattu potkukelkkarata. Potkukelkkarata on paikallisten ja matkailijoiden käytössä. Yritykset ja vapaaehtoiset tahot ovat lahjoittaneet lähes 200 potkukelkkaa vapaaseen käyttöön.

Virkistyskäyttö

Köyliönjärvi on tärkeä virkistyskäyttökohde ympäri vuoden. Talvisin jäällä pilkitään, hiihdetään, potkukelkkaillaan ja luistellaan. Kesäisin kalastetaan ja veneillään. Järven rannoilla on kolme virallista uimarantaa. Köyliönjärven vetovoimana ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maisemat, historialliset kohteet ja monipuolinen ja lajirikas linnusto.

Köyliönjärvi on paikallisille merkittävä vapaa-ajan kalastuskohde. Poisto- ja hoitokalastusta on toteutettu pienimuotoisesti vuodesta 1992 lähtien. Vuonna 2009 järven jokirapukannassa havaittiin rapuruttoa ja järveen istutettiin täplärapua.

Köyliönjärvi on historiallisesti ja maisemallisesti poikkeuksellisen arvokas kokonaisuus. Se on  yksi Suomen kansallismaisemista sekä valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema. Vuonna 2018 Köyliö-seura jätti hakemuksen Köyliönjärven maisemanhoitoalueen perustamisesta.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja