Tavoitteet

JOKIohjelman tavoitteena on edistää toiminta-alueen veden laadun turvaamista ja parantamista.

Ohjelman toimialueena on Säkylän Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet.

Vapaaehtoisesti perustetun ohjelman toinen toimikausi on käynnissä 2022-2027.

Ohjelman tarkoituksena on:

 • edistää toiminta-alueen vesienhoitoa ja veden laadun turvaamista ja parantamista
 • kehittää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia
 • kehittää kalataloutta
 • lisätä valuma-alueen toimijoiden ympäristötietoisuutta ja vahvistaa toiminta-alueen vesistöjen arvostusta
 • turvata vesistöjen tärkeitä luontoarvoja
 • varmistaa raakaveden laatu juomaveden valmistamiseen ja teollisuuden käyttöön
 • Veden laadun parantaminen ja kuormituksen pienentäminen

 • Kalataloudellinen kehittäminen

 • Luontoarvojen turvaaminen

 • Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen

 • Tiedotus ja viestintä

 • Avustukset

 • Tutkimukset ja seurannat

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja