Tavoitteet

JOKIohjelman tavoitteena on edistää toiminta-alueen veden laadun turvaamista ja parantamista.

Ohjelman toimialueena on Säkylän Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet. Vapaaehtoisesti perustetun ohjelman ensimmäinen toimikausi alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2021.

Ohjelman tarkoituksena on:

 • edistää toiminta-alueen vesienhoitoa ja veden laadun turvaamista ja parantamista
 • kehittää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia
 • kehittää kalataloutta
 • lisätä valuma-alueen toimijoiden ympäristötietoisuutta ja vahvistaa toiminta-alueen vesistöjen arvostusta
 • turvata vesistöjen tärkeitä luontoarvoja
 • varmistaa raakaveden laatu juomaveden valmistamiseen ja teollisuuden käyttöön
 • Veden laadun parantaminen ja kuormituksen pienentäminen

 • Kalataloudellinen kehittäminen

 • Luontoarvojen turvaaminen

 • Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen

 • Tiedotus ja viestintä

 • Avustukset

 • Tutkimukset ja seurannat

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Seuraa Jokiohjelmaa