30 000 euroa vesiensuojeluun

Euran Opintorahastoyhdistys ry ja Säkylän Opintorahastoyhdistys r.y. ovat päättäneet lahjoittaa Eurajoen vesistöalueella tehtävään vesiensuojelutyöhön 30 000 euroa. Toimien toteutuksesta vastaa Pyhäjärvi-instituutti yhteistyössä alueen vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Lahjoituksella toteutetaan viisi toimenpidettä Eurajoen vesistöalueella vuosina 2018-2020.

Ketelinoja on Köyliönjärveen laskeva oja, jonka ravinnekuormitusta on tarpeen vähentää. Valuma-alueella toteutetaan tänä vuonna rakennekalkituspilotti ja sen vaikutusten seuranta. Maanomistajaneuvottelut ja kohteiden hankinta tapahtuvat tänä keväänä 2018, kalkitus syksyllä. Vaikutuksia seurataan kesän 2019 aikana. Koealueen koko on noin 10 hehtaaria. Toimenpide toteutetaan yhteistyössä Köyliönjärven suojeluyhdistyksen kanssa.

Pyhäjärveen laskevista ojista huolta on viime vuosina aiheuttanut Luvalahdenoja, jonka ravinnepitoisuudet ovat olleet koholla. Ojan valuma-alueelle rakennetaan suodatin tai patojen ketju, jonka tavoitteena on ojan ravinnekuormituksen vähentäminen ja veden pidättäminen valuma-alueella. Työ toteutetaan vesitilanteen mukaan tänä kesänä tai ensi talvena yhteistyössä Pyhäjärven suojeluyhdistyksen kanssa.

Kolmas ravinnekuormituksen pienentämiseen tähtäävä toimenpide tehdään Ilmiinjärven valuma-alueella, jossa erityisesti Ilmiinojan ravinnepitoisuudet ovat olleet viime vuonna korkeat.  Tämän vuoden aikana selvitetään tehokkaimmat mahdolliset toimenpiteet ja kohteiden hankinta, niiden toteutus tapahtuu talvella tai kesällä 2019.

 Kaikkien Eurajoen vesistöalueen rannoilla on lisääntynyt voimakkaasti vieraslaji jättipalsami, joka vie elintilaa alueen alkuperäisiltä lajeilta. Lahjoitusvaroin toteutetaan niitto (3 vuoden jakso) kahdessa eri paikassa, joista toinen Eurassa ja toinen Säkylässä. Samalla tutkitaan niiton ja mahdollisten muiden toimenpiteiden vaikutusta jättipalsamin kasvuun.

 Köyliönjokeen hankitaan vedenpinnankorkeusmittari, jotta virtaamasta saadaan nykyistä paremmin mitattua tietoa. Mittaukset toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston ja Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja