Suutalankoskella pöyhittiin soraikkoja

JOKIohjelma järjesti Eurajoen Suutalankoskella 21.8. pienimuotoiset koskikunnostustalkoot, yhteistyössä Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen, Pyhäjärviseudun Perhokalastajien ja Rauman Seudun Perhokalastajien kanssa. Talkoissa kosken soraikkoja puhdistettiin kiintoaineksesta, sekä koskeen kertyneitä roskia ja metalliromua kerättiin pois.

Suutalankoskessa on selvitysten mukaan kohtalaisen runsaasti etenkin taimenen kutuun soveltuvaa kiviainesta, ja esimerkiksi vuoden 2017 velvoitetarkkailun mukaisissa koekalastuksissa koskesta löydettiin luonnossa syntyneitä taimenen poikasia. Ajan myötä soraikot ovat kuitenkin tiivistyneet kiintoaineella, ja siten ne ovat heikosti taimenten hyödynnettävissä. Taimen ei pysty rakentamaan kutupesää eikä mäti hengitä ja kypsy kiintoaineella täyttyneessä soraikossa. Innokas 9 hengen talkooporukka kuohkeutti kosken soraikkoja rautakangilla ja lapioilla. Lisäksi harkitusti poistettiin vesikasvillisuutta, joka oli haudannut soraikkoja alleen. Kolmen tunnin urakoinnilla koski saatiin melko kattavasti käytyä läpi. Pieni virtaama helpotti talkootyötä, mutta kalojen kannalta runsaampi virtaama alaosan koskiin olisi elintärkeää. Kunhan virtaama Suutalankoskessa hieman lisääntyy, niin kelpaa taimenten tulla kudulle. Kiitos koko talkooporukalle!

Kuvat: Susanne Ekroth ja Lauri Anttila

Teksti: Lauri Anttila

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja