Rakennekalkitusta tutkitaan uutena maatalouden vesiensuojelukeinona

Maatalouden vesiensuojelun tehostamistoimissa erilaiset maanparannusaineet ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi. Hyvärakenteinen peltomaa pitää maahiukkaset ja ravinteet pellolla viljelykasvien käytössä ja kuormitus vesistöihin pienenee. Maanparannusaineet kiinnostavat viljelijöitä, sillä niiden käyttö voidaan sovittaa osaksi viljelytoimia ja hyötyjä saadaan niin ympäristölle kuin viljelylle.

Rakennekalkki on maanparannusaine, jossa peltomaa käsitellään reaktiivista kalkkia eli sammutettu ja/tai poltettua kalkkia sisältävällä kalkitusaineella. Se sopii savespitoisille pelloille, joilla on kalkitustarvetta. Rakennekalkki levitetään sadonkorjuun jälkeen tasaisesti pellon pintaan ja muokataan maahan kahden vuorokauden sisällä levityksestä.

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelumenetelmänä -hankkeessa tutkitaan rakennekalkin toimivuutta ja sopivaa annostelua erilaisissa olosuhteissa ja eri maalajeilla. Tavoitteena on tutkia rakennekalkin vaikutus vesistökuormitukseen, maaperään ja satoon sekä selvittää optimaaliset käyttömäärät ja levitysajankohdat.

Tutkimustyötä tehdään niin laboratorio- kuin pelto-olosuhteissa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Eurajoen valuma-alueella toteutetaan ensi syksynä rakennekalkin peltolevityskoe yhteistyössä valuma-alueen viljelijöiden kanssa vajaan 200 ha alalla. Paimiossa on jo tänä syksynä levitetty rakennekalkkia kolmelle Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen koekentälle. Kolmas pilottikohde sijaitsee Turun kaupungin omistamilla pelloilla Turun seudulla. Lisäksi jatketaan Kangasalan Pakkalanjärven valuma-alueella syksyllä 2018 toteutetun peltojen rakennekalkituksen vaikutusten seurantaa.

Laajaa yhteistyöhanketta vetää Turun ammattikorkeakoulu ja toteuttajina ovat mukana Pyhäjärvi-instituutti, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, Turun kaupunki ja ProAgria Länsi-Suomi. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jossa tavoitteena on muun muassa vähentää maatalouden ravinnepäästöjä vesistöihin uusilla innovatiivisilla keinoilla.


Viljelijä- ja sidosryhmätilaisuus Eurajoella 19.11. klo 12.30-14.30

Rakennekalkitusmenetelmästä ja hankkeen toimenpiteistä kerrotaan tarkemmin viljelijä- ja sidosryhmätilaisuudessa Eurajoen kristillisellä opistolla 19.11. Tilaisuus on tarkoitettu viljelijöille, maatalouden ja vesiensuojelun asiantuntijoille ja viranomaisille sekä kaikille kiinnostuneille. Tulostettava ohjelma löytyy täältä (pdf).

 

Ohjelma

12.30                Avaus , Vesa Lakaniemi, Eurajoenkunta

12.40                Vesiensuojelun tehostamisohjelma, Tarja Haaranen,ympäristöministeriö

12.50                Mitä on rakennekalkki ja miten se vaikuttaa peltomaassa?, Helena Soinne, Luke

13.15                Minne rakennekalkki sopii ja millaisia kokemuksia sen käytöstä on?, Maria Kämäri, Suomenympäristökeskus

13.40                Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona –hankkeen esittely, Juha Kääriä, Turun AMK

14.00                Rakennekalkituksen peltokokeet Vähäjoen valuma-alueella, Henri Vaarala, Pyhäjärvi-instituutti

14.30                Yhteinen ohjelma päättyy

 

Maksuttoman tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu sekä mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa. Ennen tilaisuuden alkua on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen opistolla (klo 11.30 alkaen). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä tuletko lounaalle. 

Ilmoittautuminen

14.11.2019 mennessä Pyhäjärvi-instituuttiin sähköpostitse toimisto@pji.fi tai puhelimitse 044 034 4054.

Lisätietoja

Terhi Ajosenpää, ProAgria Länsi-Suomi, terhi.ajosenpaa@proagria.fi, puh. 043 825 1221

Henri Vaarala, Pyhäjärvi-instituutti, henri.vaarala@pji.fi, puh. 050 338 5319

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja