Säkylässä rakennekalkitaan savipitoisia peltolohkoja

Eurajoen vesistöalueen (mukaan lukien Pyhäjärvi) veden laadun suurin yksittäinen uhkatekijä on edelleen liian suuri ulkoinen ravinnekuormitus. Siksi kuormituksen vähentäminen on myös sekä JOKIohjelman että Pyhäjärven suojeluohjelman tärkein toimenpide. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin sopeutumisessa keskeiseksi asiaksi nousee maan hyvä kasvukunto, joka varmistaa sekä ravinteiden että veden pidättymisen maaperässä.

Ilmastonmuutos lisää vesiensuojelun haasteita, sillä useimmat tällä hetkellä käytössä olevat biologiseen toimintaan perustuvat valuma-aluetoimet eivät pidätä riittävän tehokkaasti ravinteita etenkään kasvukauden ulkopuolella. Muuttuvan ilmaston myötä kuormitushuiput ajoittuvat usein nimenomaan loppusyksyyn tai talveen. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää huomioida peltojen kyky pidättää ravinteita ja veden imeytymistä maahan. Molempiin on lääkkeenä hyvä maan rakenne ja runsas orgaanisen aineksen määrä. Viljelysmaan rakenteen ja vesitalouden tehostamiseen soveltuvat toimenpiteet tulisi ottaa käyttöön varsinkin savipitoisilla alueilla, erityisesti eteläisessä Suomessa, jossa maa jäätyy myöhään ja vesisateet jatkuvat pitkälle talveen.

Rakennekalkitus on vesiensuojelumenetelmä, joka soveltuu hyvin erityisen kuormittavien savilohkojen käsittelyyn ja se soveltuu käytettäväksi myös sisävesien valuma-alueilla. Rakennekalkituksessa savipitoinen viljelymaa käsitellään aktiivista kalkkia (CaO tai Ca(OH)2) sisältävällä kalkitusaineella. Oikein toteutettuna ja kohdennettuna menetelmä parantaa pitkäaikaisesti maan mururakennetta ja vedenläpäisevyyttä, pienentäen eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Ketelinojan valuma-alueella rakennekalkitaan yhteensä kolme savipitoista peltolohkoa. Peltojen yhteispinta-ala on hieman yli 25 hehtaaria. Rakennekalkituksen suorittaa Nordkalk yhteistyökumppaneineen. Käytettävä rakennekalkki on Nordkalk Fostop rakennekalkki (kts liitteet). Rakennekalkitus toteutetaan Euran ja Säkylän Opintorahastoyhdistys r.y:n lahjoitusvaroin sekä JOKIohjelman varoin.

Työnäytös ja tiedotustilaisuus tiistaina 24.9.2019 klo 9.30, osoitteessa: Kuninkaanlähteentie 200, Säkylä. Paikalla viljelijät, Nordkalkin ja Pyhäjärvi-instituutin asiantuntijat.

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Henri Vaarala, puh. 050-338 5319, henri.vaarala@pji.fi

Anne-Mari Ventelä, puh. 050-3702919, anne-mari.ventela@pji.fi

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja