JOKIohjelmalle uusia rahoittajia

JOKIohjelma sai tänään uusia rahoittajia ja kannattajajäseniä. Rahaston perustajina vuonna 2017 olivat Eura, Säkylä, Eurajoki ja Rauma. Yritysrahoittajina ohjelman perustamisesta saakka ovat olleet JVP Eura Oy ja Jujo Thermal Oy. Uusina rahoittajina JOKIohjelman tomintaan lähtevät UPM Rauma ja Biolan Oy vuoden 2019 alusta lähtien. Kannattajajäseniksi ovat lupautuneet Teollisuuden Voima Oyj ja Paneliankosken voima Oy. Kaikki rahoittajat ovat sitoutuneet JOKIohjelman ensimmäisen toimikauden loppuun 2021saakka. Pyhäjärvi-instituutti hallinnoi ohjelmaa ja rahastoa.

Uusien rahoittajien allekirjoitustilaisuus järjestettiin Pyhäjärvi-instituutissa 18.12.2018.

Ohjelman tarkoituksena on pitkäjänteisesti:

·        edistää toiminta-alueen vesienhoitoa, veden laadun ja riittävyyden turvaamista ja parantamista

·        kehittää toiminta-alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia

·        kehittää toiminta-alueen kalataloutta

·        lisätä valuma-alueen toimijoiden ympäristötietoisuutta ja vahvistaa toiminta-alueen vesistöjen arvostusta

·        turvata toiminta-alueen vesistöjen tärkeitä luontoarvoja

·        varmistaa raakaveden laatu juomaveden valmistamiseen ja teollisuuden käyttöön.

Rahastoon voivat liittyä kaikki halukkaat organisaatiot ja tavoitteena onkin edelleen saada mukaan laaja joukko alueen yrityksiä ja yhdistyksiä.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja