Ojavesien seurannan tulokset vuodelta 2018

JOKIohjelman vuosittain tekemän ojavesiseurannan tulokset on koottu yhteen raporttiin. Raportti löytyy JOKIohjelman sivuilta - Raportteja -osiosta. Sinne tullaan jatkossa keräämään myös muita JOKIohjelman toiminta-alueella valmistuneita raportteja.

Ojavesiseurantaa tehtiin 28 kohteessa. Ojavesien seurantaa ja vesiensuojelutoimenpiteitä pyritään kohdentamaan jatkossakin kuormittavimpiin ojiin. Ojavesiseurannan avulla saadaan selville mahdolliset muutokset ojavesien vedenlaadussa ja kuormituksissa. Seurannan tulokset otetaan huomioon käynnissä olevissa ja käynnistyvissä hankkeissa ja hankkeiden toimenpiteet pyritään ohdistamaan näiden ojien valuma-alueille. Huomioitavaa on, että kesän kuivimpaan aikaan kaikista ojista ei saada vesinäytteitä, koska virtaamat ovat niin pienet.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja