Ojavesiseurannan raportti 2019

JOKIohjelman ojavesiseurannan raportti vuoden 2019 vesinäytteenotosta on valmistunut. Raportin valmistumista viivästytti tarkastelukulman laajentaminen ja tarkasteluun otettiin aiempaa enemmän mukaan myös jokipisteiden tietoja sekä jokeen tulevan jätevesikuormituksen määrää. Raportti löytyy JOKIohjelman Toiminta-alue-sivuilta, Raportteja -osiosta.

Ojavesiseurantaa tehtiin 28 ojasta, joista yhdeksän sijaitsee Köyliönjoen osavaluma-alueella. Ojavesiseurannan tuloksia hyödynnetään vesiensuojelutoimenpiteiden kohteiden suunnittelussa. Ojavesiseurannan avulla saadaan selville mahdolliset muutokset ojavesien vedenlaadussa ja kuormituksissa.  Seurannan tulokset otetaan huomioon käynnissä olevissa ja käynnistyvissä hankkeissa ja hankkeiden toimenpiteet pyritään kohdistamaan näiden ojien valuma-alueille. Huomioitavaa on, että kesän kuivimpaan aikaan kaikista ojista ei saada vesinäytteitä, koska virtaamat ovat niin pienet.

Ojista mitatut alhaiset pH-lukemat johtuvat mitä todennäköisimmin alueella sijaitsevista happamista sulfaattimaista. Kun veden happamuustaso laskee alle pH 5,5:n, useimpien kalojen lisääntyminen häiriintyy.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja