Eurajoen virtapaikkoja inventoitiin kesällä 2018

Eurajoen ala- ja keskiosan virtapaikkojen kalataloudellinen inventointi tehtiin kesällä 2018. Inventointi toteutettiin kesä-elokuussa, jolloin pienet virtaamat mahdollistivat hyvän näkyvyyden esim. kutusoraikkojen havainnoinnissa. Eurajoen kalataloudellista tilaa tarkkaillaan kolmen vuoden välein, liittyen jokea kuormittavien yritysten ympäristölupien tarkkailuvelvoitteeseen. Inventoinnista vastasi Pyhäjärvi-instituutti ja sen rahoitus tuli Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalveluiden ohjaamana hoitovelvoitteen mukaisista kalatalousmaksuista.

Inventointiraportissa todetaan: "Kalataloudellisen inventoinnin perusteella Eurajoen ala- ja keskiosan virtapaikoista löytyy potentiaalia huomattavasti nykyistä runsaamman virtavesikalaston ylläpitämiseksi. Koskia ympäröi monin paikoin kohtalaisen tiheä, varjostusta luova lehtipuusto, vaikka monet koskista sijaitsevatkin peltojen ja asutuksen ympäröiminä. Vesikasvillisuus on paikoin runsasta lisäten koskipaikkojen monimuotoisuutta kalojen elinympäristönä. Lisäksi runsas kivetys luo koskiin luonnontilaisille virtapaikoille tyypillistä virtausvaihtelua. Inventoinnissa havaittiin, että useista koskista puuttuu lohikalojen kutuun soveltuvia lisääntymisalueita."

Lue inventointiraportti kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Lisää Pyhäjärvi-instituutin tekemiä raportteja ja julkaisuja löydät täältä.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja