Pelloilta tulevien valumavesien tulvahuippuja tasataan Köyliönjärven valuma-alueella

JOKIohjelman toiminta-alueella, Kaukanaronojalla, toteutettiin luonnonmukainen peruskuivatus eli kaksitasouoman rakentaminen heinäkuussa 2017. Kaukanaronoja purkaa vetensä peltoalueilta Köyliönjärveen. Kaksitasouoman tarkoituksena on tasata tulvia ja hidastaa veden ja sen mukana kulkeutuvien ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutumista järveen.

Perinteisesti pelto-ojat tehdään V-malliseksi kaivannoksi. Tällöin ojan reunat ovat jyrkkiä ja ne ovat mm. herkkiä eroosiolle. Kaksitasouomia voidaan käyttää pienistä pelto-ojista aina pienien jokien uomakunnostukseen. Kaksitasouoman ojanprofiilin alin osa pyritään aina mahdollisuuksien mukaan jättämään koskematta työn (perkauksen) yhteydessä. Alivesiuomaan mahtuu keskimääräinen alivirtaaman vesimäärä ja siellä säilyy riittävä vesisyvyys pienillä virtaamilla, joka harventaa kunnostetun ojan huoltoväliä. Toinen taso, jonka korkeus ojanpohjasta ja leveys riippuu ojakohteen virtaamien määrästä, kaivetaan levennyksenä ojan toiseen reunaan tai vaihtoehtoisesti molempiin reunoihin. Tähän ojan levennykseen (tulvatasanne) mahtuu tulva-aikainen vesimäärä siten, että vedenpinnan korkeuden vaihtelu ei ole suuri. Kun vesimassa on riittävän leveällä, virtaamanopeus heikkenee ja tulvatasanteelle kertyy veden mukana kulkeutuvaa kiintoainesta ja siihen sitoutuneet ravinteet. Kiintoaineksen pidättymistä tehostaa siihen kasvava kasvillisuus.

Kaukanaronojalle rakennettiin kaksitasouoma, jonka pituus oli noin 600 metriä. Alivesiuoman pohjan leveys on 50 cm ja korkeus 30 cm, loivalla reunan kaltevuudella. Tulvatasanteen leveys on 1,5 m.

Kaukanaronojan kaksitasouoman rakentaminen on osa Köyliönjärven maatalousojien kohdennettu ulkoisen kuormituksen vähentäminen -hanketta. Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY -keskus, Ympäristöministeriön, vesien- ja ympäristönhoidon edistämisen määrärahoista. Hanketta rahoittavat myös Apetit ruoka Oy, Räpin koetila ja Kasvis-Kartano Oy.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja